Stěhování do zahraničí, mezinárodní stěhování 

Naše společnost stehovani-24.cz nabízí také službu stěhování do zahraničí. Pokud se tedy chystáte na stěhování do zahraničí, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. V rámci stěhování do zahraničí stěhujeme byty, kanceláře a hudební nástroje podle Vašeho přání po celé Evropě i do zámoří. Na každé stěhování do zahraničí uzavíráme se zákazníkem smlouvu o dílo. 

Stěhování do zahraničí v rámci EU:

Vstupem České Republiky do EU se stěhování do členských států Evropské unie značně zjednodušilo. Není již zapotřebí projednávat stěhování na celním úřadu, postačí Vám pouze seznam stěhovaných předmětů. 

stěhování do zahraničí, mezinárodní stěhování

Stěhování do zahraničí mimo EU:  

Při stěhování do zahraničí mimo EU je zapotřebí projednat stěhování na celním úřadu. K tomuto úkonu je zapotřebí vyplnit několik dokumentů, bez kterých stěhování do zahraničí mimo EU nelze realizovat. Veškeré dokumenty potřebné ke stěhování do zahraničí Vám na vyžádání zašleme emailem. Tuto službu pro Vás v rámci stěhování vyřídíme bez Vaší účasti.

Příprava na stěhování do zahraničí

Doporučujeme Vám, aby vlastnímu stěhování do zahraničí předcházela návštěva našeho technika, který přesně určí rozsah stěhování a podrobně se seznámí s Vašimi požadavky. Tuto službu poskytujeme svým zákazníkům zdarma. 

Na přání jsme schopni pro Vás zajistit službu, kdy se o vše postará naše firma. Vzhledem k tomu, že při stěhování do zahraničí se jedná o transport na větší vzdálenost, je zapotřebí vše řádně zabalit. Přípravu na stěhování do zahraničí si můžete zajistit sami nebo vše nechat na nás. 

Nabízíme Vám dvě varianty: 

veškerý potřebný Vám obalový materiál dovezeme až do domu, drobné věci si zabalíte sami do kartónů, nábytek Vám zabalíme my před stěhováním, popř. den předem 

„stěhování do zahraničí pod klíč“ - kompletní servis pro Vaše stěhování do zahraničí, všechny předměty uložíme do kartónu, nábytek zabalíme do ochranných obalů, vytvoříme podrobný seznam, na místě vykládky vše vybalíme a uložíme na původní místo

Příprava na stěhování ze zahraničí

Pří stěhování ze zahraničí není možné realizovat návštěvu našeho technika. Od každého zákazníka tedy požadujeme co nejpřesnější seznam předmětů určených ke stěhování. Na základě tohoto seznamu určíme rozsahem stěhování a určíme potřebnou velikost vozu. Přípravě na stěhování věnujte velkou pozornost, při transportu na větší vzdálenost musí být vše rádně zabaleno. 

Nabízíme Vám dvě varianty:

obalový materiál na stěhování zakoupíte v obchodě, veškeré předměty zabalíte do kartónů a nábytek Vám zabalíme my před stěhováním 

obalový materiál přivezeme v den stěhování, vše zabalíme a uložíme do kartónů, nábytek zabalíme do ochranných obalů, vytvoříme podrobný seznam předmětů, na místě vykládky vše vybalíme a uložíme na původní místo

Se stěhováním do zahraničí máme bohaté zkušenosti, takže Vaše stěhování proběhne hladce a bez problémů.